:-)Az egyesületről

Az egyesületről


2003. július 15.-én alakult a Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesülete

Az egyesület célja

A nevelés és oktatás, különösen az értékmegőrző, környezetvédelmi szemléletű, egészséges életmódra nevelés segítése az egyházi óvodákban.

Az egyesület működése

Az egyesület működési köre: nevelés, oktatás, kulturális tevékenység.

Az alakuló közgyűlés megvitatta, elfogadta, és alapszabályban megfogalmazta az egyesület célkitűzéseit, szervezeti felépítését, működési szabályait.

Az egyesületet alapítók óvodapedagógusként, óvodavezetőként, óvodai szakértőként képviselik az egyesület céljaként megfogalmazott területeket.

A Fővárosi Bíróság 2003. július 22-i keltezésű végzésben a Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesületét nyilvántartásba vette.

A közgyűlés 4 évente választja az egyesület választmányi tagjait és 5 évente az ellenőrző bizottság tagjait.

A vezető tisztségviselő:
Farkasné Egyed Zsuzsanna elnök

Az Ellenőrzési Bizottság elnöke:
Szerepi Imréné